Powrót do głównej strony

REGULAMIN SERWISU WWW.OFACHOWCACH.PL

§ 1
Ogólne zasady korzystania z serwisu

 1. Korzystanie z serwisu Ofachowcach.pl (zwanego dalej Serwisem) możliwe jest wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu. Użytkownicy Serwisu, którzy nie zapoznali się z Regulaminem oraz nie akceptują go, nie mogą korzystać z Serwisu.
 2. Użytkownikami serwisu mogą być wyłącznie podmioty nie wykluczone przez Administratora Ofachowcach.pl.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa.
 4. Serwis Ofachowcach.pl gromadzi opinie użytkowników na temat różnorakich fachowców w zależności od branży czy wykonywanego zawodu, wyłącznie w celu informacyjnym.
 5. Serwis dokłada wszelkich starań, aby prezentowane opinie były obiektywne.

§ 2
Opinie użytkowników.

 1. Opinią Użytkownika (zwaną dalej Opinią) jest jakikolwiek fragment tekstu zawierający tematyczny opis danego fachowca czy firmy, umieszczony przez Użytkownika w Serwisie.
 2. Całkowitą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi ponosi Użytkownik.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania Opinii.
 4. Do Serwisu można dodawać opinie pozytywne, negatywne lub neutralne. Każda z opinii musi zawierać konkretny przykład, potwierdzający rodzaj dodanego komentarza. Komentarze typu „firma niekompetentna, beznadziejna” itp., gdzie nie dodano opisu wyjaśniającego, zostaną usunięte.
 5. Opinia zawierająca treści wulgarne zostanie automatycznie usunięta.
 6. Opinia nie może:
  1. zawierać informacji nieprawdziwych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne innych osób lub rażących w ich godność;
  2. zawierać odnośników do innych serwisów internetowych;
  3. zawierać odnośników do informacji zabronionych przez Regulamin;
  4. świadomie wprowadzać w błąd i oczerniać;
  5. naruszać praw autorskich, tajemnic handlowych oraz innych praw własności;
  6. być dublowana w różnych miejscach Serwisu;
  7. być umieszczana w nieodpowiednim dziale Serwisu, który nie odpowiada kategorii danej problematyki
 7. Serwis zastrzega sobie prawo do udostępniania danych dotyczących Użytkownika oraz treści jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§ 3
Informacje dotyczące fachowców

 1. Użytkownik zakładający profil fachowca oświadcza, że on sam jest fachowcem, którego dane wprowadza do Serwisu.
 2. Użytkownik zakładający profil fachowca oświadcza, że umieszczane w Serwisie dane osobowe są danymi powszechnie dostępnymi. 
 3. Użytkownik zakładający profil fachowca wraz z dodaniem do bazy danych informacji o fachowcu przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapewnienie legalności przetwarzanych danych osobowych w świetle art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 4
Korzystanie z serwisu

 1. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w sposób powodujący przeciążanie łącza;
 2. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową;
 3. Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Serwisu bez otrzymania pisemnej zgody Serwisu;
 4. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, zmieniać danych umieszczonych w Serwisie;
 5. Użytkownik nie może bez pisemnego pozwolenia umieszczać w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych w Serwisie;
 6. Serwis może zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu bez ostrzeżenia, a Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.

§ 5
Odpowiedzialność właściciela serwisu

 1. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. aktualność i wiarygodność informacji zamieszczonych przez Reklamobiorcę - odpowiedzialność za to ponosi Reklamobiorca;
  2. niezapoznanie się z regulaminem przez Użytkownika oraz za nieumiejętne korzystanie przez Użytkownika z treści i informacji zawartych w Serwisie;
  3. sposób wykorzystania przez Użytkownika informacji i treści zawartych w Serwisie oraz jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania z Serwisie, w tym także szkody odniesione przez osoby trzecie;
  4. szkody będące wynikiem niezgodnego z prawem wykorzystania Serwisu przez Użytkownika lub przez Reklamobiorcę, w tym za szkody osób trzecich;
  5. jakiekolwiek wadliwe funkcjonowanie Serwisu i związaną z tym utratę danych.
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za naruszanie przez Użytkownika prawa, w tym za naruszanie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Właściciel serwisu nie gwarantuje zgodności zamieszonych w Serwisie danych ze stanem faktycznym i zastrzega sobie prawo jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu.
 2. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
 3. Niniejszy Regulamin odnosi się do wszystkich opinii i wpisów zamieszczonych w Serwisie.
 4. Niniejszy Regulamin przestanie obowiązywać w momencie opublikowania przez Serwis nowego Regulaminu.